Bezpieczeństwo

UWAGA: Dla bezpiecznego korzystania z serwisu niezbędne jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa:

  • dbaj o poufność swojego identyfikatora i hasła
  • skonfiguruj przeglądarkę zgodnie z zaleceniami
  • zawsze sprawdzaj poprawność certyfikatu strony do logowania
  • nie odpowiadaj na maile zachęcające do ujawnienia poufnych danych
  • zachowaj szczególną ostrożność w miejscach publicznych (np. kafejkach internetowych)
Więcej informacji o bezpieczeństwie »